GENUSS REGION ÖSTERREICH GRO Gasthaus LEBAN
Wain

Kam

Kultúrny spolok v Kittsee KUKUK ( Kunst, Kultur, Kommunikation ) vystavil pri príležitosti dňa domova 29.6.1996 v Kittsee sedem tiav. Inštaloval ich umelec Georg Scheibenbauer a svojím dielom chcel dosiahnuť, aby sa ľudia oslavujúci deň domova zamysleli na svojou vlastnou históriou a tým lepšie chápali aj novú situáciu v spoločnosti, ktorá súvisí s novodobou migráciou.

Oslavy prvej písomnej zmienky názvu „ Ostarrichi“ spred 1000 rokov sa stali podnetom na zamyslenie sa o vlastnej burgenladskej histórii. Zčasti bol Burgenland rímskou provinciou a zčasti hraničným územím Avarov. Neskôr bol striedavo pod nadvládou Nemcov, Rakúšanov i Maďarov a tadiaľto prechádzali a čiastočne sa i usádzali Húni, Avari, Langobardi, kolonialisti zo Švábska a chorvátski usadlíci. Viac ako tisíc rokov bolo územie Burgenlandu križovatkou, na ktorej sa stretávali príslušníci mnohých národov a miestom stmelovania rôznych kultúr.
<< 1/2 >>

starý hostinec nový hostinec záhrada hosťovská izba

A-2421 Kittsee | Untere Hauptstrasse 41 | Tel: +43 2143 / 2234 | Mobil: +43 680 132 3207
E-mail: info@gasthaus-leban.at | Zatvorené: Pondelok a Utorok